LoginSTRAJA VAS / HOHENTHURN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Straja vas / Hohenthurn

ODPRI GALERIJOPredavanje

„Dolga noč jezikov“: Izredno zanimanje na Zili

„Dolga noč jezikov“: Izredno zanimanje na Zili

28.09.2010 - 14:57

„Dolga noč jezikov“, vseavstrijska akcija ministrstva za pouk, ki je bila 23. septembra, je v Bistrici na na Zili še posebej odmevala: skoraj 100 udeležencev, med njimi župan Straje vas inž. Florian Tschinderle in bivši bistriški župan Josef Wiesflecker, je na povabilo Volilne skupnosti Straja vas in SPD „Zila“ napolnilo veliko dvorano gostišča „Stara pošta / Alte Post“.

Predavanju univ. prof. dr. Heinza Dietra Pohla na temo „Slovenščina in nemščina v spodnji Ziljski dolini“, v katerem je prišel jasno do izraza pomen slovenščine za koroško jezikovno podobo, je sledila nadvse živahna razprava, ki jo je vodil predsednik SPD „Zila« mag. Urban Popotnig. Pri tem se je izkazalo, da je prebivalstvo v vsakem primeru pripravljeno spoznati dvo- in večjezičnost kot veliko priložnost za prihodnost, prav tako pa tudi sprejeti slovenščino kot pomembno domačo kulturno dediščino.

Prof. Pohl je poudaril slovenščine kot družinskega jezika. »Če bo izumrla slovenščina v družinah, slovenska narodna skupnost nima možnost za doživetje«, tako prof. Pohl. Poleg tega je prof. Pohlu uspelo prepričati udeležence, da t.i. vindišarji ne predstavljajo posebne narodne skupnosti, temveč gre pri tem za slovenska narečja. Vindišarje so, tako prof. Pohl, po koroškem plebiscitu uvedli kot politično kategorijo, ker so hoteli slovensko narodno skupnost slabiti, s tem da so začeli zavedne Slovence izigravali proti t.i. »domovini zvestim« Slovencem.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.