LoginSTRAJA VAS / HOHENTHURN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Straja vas / Hohenthurn

PROGRAM

Za živeto sožitje - naši cilji

Skupno hočemo obdržati našo domačo ziljsko identiteto in naš domači slovenski dialekt kot posebnost naše ziljske kulture!