LoginSTRAJA VAS / HOHENTHURN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Straja vas / Hohenthurn

ek. sv./ÖR Janko Zwitter ek. sv./ÖR Janko Zwitter
občinski odbornik

roj. 1946
poklic: Bauer
Achomitz/Zahomc
Franci Wiegele Franci Wiegele
občinski odbornik

roj. 1965
poklic: uradnik
Dreulach/Drevlje
Andrea Mešnik Andrea Mešnik
nadomestna občinska odbornica

roj. 1971
poklic: dietologinja
Göriach/Gorjane
Julia Schnabl Julia Schnabl
nadomestna občinska odbornica

roj. 1992
poklic: študentka
Draschitz/Drašče
Martin Zupan Martin Zupan
roj. 1988
poklic: nameščenec
Dreulach/Drevlje
Niko Zwitter Niko Zwitter
roj. 1972
poklic: učitelj, kmet
Achomitz/Zahomc
Kristina Mešnik Kristina Mešnik
roj. 1980
poklic: nameščenka
Göriach/Gorjane
Judith Doorn Judith Doorn
roj. 1967
poklic: blagajničarka
Dreulach/Drevlje
Daniel Mešnik Daniel Mešnik
roj. 1972
poklic: učitelj
Göriach/Gorjane