LoginROŽEK / ROSEGG


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Rožek / Rosegg

Pliberk: dvojezični literarni natečaj

Koroška v besedi - Kärnten wortwörtlich

15.05.2012 - 09:25

Referat za kulturo mestne občine Pliberk pod vodstvom mestn. sv. Jurija Mandl (EL) razpisuje dvojezični literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno literarno besedilo na prosto temo.

Besedila morajo biti napisana v slovenskem ali v nemškem jeziku.

Obseg prispevkov:
Lirika: 7 - 9 pesmi, Proza: 6 - 8 tipkanih strani A4, velikost pisave: 12, presledek med vrstami:1,0.

Nagrada:
LIRIKA: €700,-
PROZA: € 700,-


Tipkana besedila morajo biti opremljena s šifro.
Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z isto šifro.

Tipkana besedila je potrebno poslati v dveh izvodih do 31. avgusta 2012 na naslednji naslov:

Kulturreferat der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk
Referat za kulturo mestne občine Pliberk
10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg/Pliberk


eMail: bleiburg(at)ktn.gde.at
tel: 04235 2110-13

KOMENTARJI