LoginGLOBASNICA / GLOBASNITZ


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Globasnica / Globasnitz

Prihodnost skupno oblikovati!

Naš program za prihodnja leta

Naš program za prihodnja leta

14.02.2015 - 21:13

pomoč občankam in občanom v vseh njihovih
življenjskih položajih


razvojni projekti za gospodarstvo,
obrtništvo, turizem in kmetijstvo s čezmejnimi programi

posebna skrb za potrebe starejše generacije
in vključitev mladine v komunalno delo

izgradnja infrastrukture

ohranitev občinskega urada in občine Folder

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.