LoginGLOBASNICA / GLOBASNITZ


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Globasnica / Globasnitz

Čezmejno sodelovanje

Zgledni socialni projekt v Globasnici

Zgledni socialni projekt v Globasnici

30.07.2011 - 15:22

Te dni so v Ljubljani fiksirali in slovesno podpisali čezmejni pilotni projekt delovanja varstveno delovnega centra za osebe s posebnimi potrebami. K uresničitvi tega projekta je bistveno prispeval predsednik Alpsko-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACC) in globaški podžupan Bernard Sadovnik.

Varstveno delovni center za osebe s posebnimi potrebami je namenjen 24-im osebam – 18-im klientom iz Južne koroške in šestim iz Koroške regije na slovenski strani meje. Fiksni del projekta, tako koroški deželni svetnik Christian Ragger, je dvojezičnost. Ustanovila in upravljala bo projekt koroška Karitas. Dežela Koroška bo projekt podprla s posojilom z ugodnimi obrestmi v višini € 300.000 in z dnevnim prispevkom med € 53 in € 100 za vsakega koroškega klienta, odvisno od stopnje njegove prizadetosti.

Odločilno za to, da so izbrali Globasnico kot kraj projekta, je, tako deželni svetnik Ragger, bližina meje in dejstvo, da spada Globasnica k dvojezični regiji.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.