LoginDJEKŠE / DIEX


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

21. 07. Pliberk/Bleiburg - Vidra vas/Wiederndorf, športno igrišče

18. KMEČKI PRAZNIK / SÜDKÄRNTNER BAUERNFEST


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Djekše / Diex

Občina Bistrica nad Pliberkom

EL-Bistrica/Pliberk: predlog za dvojezično listino

03.09.2008 - 12:37

Enotna lista in frakcija EL Bistrica nad Pliberkom sta vložili predlog za dvojezično (nemško-slovensko) izstavitev listine, s katero bo občina imenovana za tržno občino. Predlog sta prejela občinski oddelek deželne Koroške (oddelek 3) in namestnik deželnega glavarja in občinski referent Reinhart Rohr. O predlogu bi lahko drevi razpravljalo občinsko predstojništvo na svoji seji, če bo pisarna Rohrja predlog posredovala po elektronski pošti.
Slavno preimenovanje občine bo v nedeljo, 7. septembra v okviru Domače jeseni.


Predlog dobesedno:

V zvezi z imenovanjem občine Bistrica nad Pliberkom/ Feistritz ob Bleiburg za tržno občino predlagamo, da se se listina, ki jo občina prejme izstavi v obeh deželnih jezikih - nemško in slovensko.
Obrazložitev: občina Bistrica nad Pliberkom je priznana dvojezična občina, kar se odraža predvsem v pogovornem jeziku in v bujnem nemško-slovenskem kulturnem dogajanju. Občina se tudi trudi biti vzgled medsebojnega cenjenja obeh narodnih skupnosti. Spričo dobrega čezmejnega sodelovanja z občinami v Sloveniji, bi bila dvojezična listina prav tako znamenje evropskega duha.

Marian Pečnik
občinski predstojnik in vodja frakcije EL
Vladimir Smrtnik predsednik EL in občinski svetnik

KOMENTARJI