LoginBEKŠTANJ / FINKENSTEIN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bekštanj / Finkenstein

Obisk

Obisk v znamenju čezmejnega povezovanja in dobrih sosedskih odnosov

Obisk v znamenju čezmejnega povezovanja in dobrih sosedskih odnosov

04.08.2015 - 09:47

Bekštanj/Kranjska Gora V zadnjih letih sta bili občini Bekštanj in Kranjska Gora vključeni v čezmejni EU projekt FLULED, to je zbiranje in zapisovanje slovenskih ledinskih in hišnih imen.

V trški občini Bekštanj je nastal dvojezičen turistični zemljevid. Obe občini nista le povezani po skupni brezmejni soseščini, imata tudi skupne interese posebej na področju turizma in gospodarskega sodelovanja. Obisk zastopnikov iz Bekštanja je služil poglobitvi čezmejnih sosedskih odnosov in razpravi o bodočih čezmejnih pobudah in možnostih sodelovanja. Gosti iz Bekštanja, občinski odbornik Enotne liste Bekštanj Marko Ressmann, pobudnik in koordiantor FLULED Bekštanj Simon Trießnig in vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu Martina Piko Rustia, ki je znanstveno spremljal projekt FLULED, so županu Kranjske Gore Janezu Hrovatu in direktorici lokalne turistične organizacije Mirjam Žerjav izročili dvojezične zemljevide trške občine ob Baškem jezeru. V pogovorih je stekla beseda o uresničenih čezmejnih projektih kot turističnih pešpoti in čezmejne kolesarske poti čez sedlo Jepce. Novi EU programi pa so priložnost za dopolnitev obstoječe mreže poti in njihovo označevanje in za skupno čezmejno promocijo oveh občin.Na sliki od leve: Marko Ressmann, Martina Piko Rustia, Janez Hrovat in Simon Trießnig

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.