LoginBEKŠTANJ / FINKENSTEIN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bekštanj / Finkenstein

EU-projekt

Čezmejni evropski projekt so zaključili

Čezmejni evropski projekt so zaključili

01.07.2014 - 15:02

V tržni občini Bekštanj so zaključili čezmejni evropski projekt „ Juwelen unserer Kulturlandschaft/Biseri naše kulturne krajine“ med Koroško in Slovenijo, ki so ga izvajali projektni partnerji: Kärntner Bildungswerk, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu, Koroški pokrajinski muzej na Ravnah in Zavod za varstvo kulturne dediščine v Mariboru.

Specifična arhitektura, kulturni in zgodovinski spomeniki, križi, znamenja, kapelice… To je le majhen izbor biserov kulturne krajine, ki so jih zapisovali v poletnih mesecih 2010 in 2011 v tržni občini Bekštanj. Delo na terenu, ki je bilo povezano z obiski občanov in občank, ki so dajali informacije o teh pričevalcih kulturne krajine južne Koroške, je bilo uspešno, saj se je nabralo nad 130 objektov, ki so bili zapisani in dokumentirani. Zahvala gre vsem informantom in sodelavcem. Pomembno pri tem je bila tudi strokovna obravnava in obdelava teh objektov. Za to je poskrbel SNI Urban Jarnik. Vodja inštituta Martina Piko-Rustija, sodelavka Uši Sereinig in pobudnik projekta v Bekštanju Simon Trießnig so Županu Walterju Harnischu in vodji urada Güntherju Schrottenbacherju izročili zbornik z dokumentiranimi objekti.

Z zapisovanjem le-teh se je aktiviral zgodovinski in kulturni spomin v občini, spomin na to kar je zraslo v desetletnih in stoletjih in kar končno priča tudi o prisotnosti slovenske kulture na južnem Koroškem. Zapisovani objekti, ki so ponekod že utonili v pozabi, so tako ponovno dobili prostor v našem vsakdanu. Poleg tega bo skupni projekt regij v obmejnem območju Avstrija-Slovenija pospeševal kulturno sodelovanje preko državne meje in tako prispeval k spoznavanju skupnih kulturnih oblik in spoštovanju raznolikosti. Pripravo dvojezične spletne strani in podatkovne baze so podprli Evropska skupnost, Republika Slovenija in dežela Koroška v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. Podrobne informacije o zapisovanih objektih v tržnii občini Bekštanj najdete na dvojezični spletni strani http://www.kleindenkmaeler.at.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.