LoginŽITARA VAS / SITTERSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Žitara vas / Sittersdorf

Izjava EL-Žitara vas in SPD Trta

Izbris Žitare vasi protipraven in popolnoma nelogičen!

26.06.2007 - 11:53

Pravna podlaga za dvojezično topografijo so člen 7 ADP ter razsodbe, ki predvidevajo za vasi z nad 10-% slovenskogovorečega prebivalstva dvojezične napise. Na osnovi teh podlag so se v zadnjih letih vrstile razne konference o konsenzu oziroma razni vladni predlogi, ki jih je slovenska manjšina vedno odklonila, ker niso ustrezali čenu 7 ADP. Medtem je na mizi nov predlog, ki je za občino Žitaro vas slabši od vseh prejšnih. Odpadla ni samo tako imenovana odprtostna klavzula, ampak izbrisali so tudi celo vrsto večjih naselij, ki so bili v prejšnjih predlogih še zajeta. več ...