LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza
“Zastrupitev vzdušja med narodnima skupinama pred 10. okt. je zaskrbljujoče!”

Enotna lista

“Zastrupitev vzdušja med narodnima skupinama pred 10. okt. je zaskrbljujoče!”

08.10.2007 - 13:00

„Nenehno ščuvanje proti vsemu slovenskemu v deželi, ki ga uprizarjajo predvsem nekateri zastopniki KAB in BZÖ pri slavjih ob 10. oktobru, dobiva zaskrljujoče razsežnosti“, ugotavlja predsednik EL Vladimir Smrtnik in se pri tem sklicuje na poročila prizadetih o dogodkih zadnjih dni.

Tako so na primer v Velikovcu gledalci grobo zmerjali mlade slovenske nogometaše in jih psovali z izjavami, ki so pravzaprav po zakonu o prepovedi oživljanja nacističnih idej prepovedane, nek sodnik je spet na drugi nogometni tekmi v koroški ligi politično motivirano zmerjal igralce in sodil nešportno proti slovenskim nogometašem, pri oficialnih prireditvah ob 10. oktobru se delijo brez sramu brošure, ki so vsebinsko sporne in prikazujejo zgodovinska dejstva v zvezi z narodno problematiko povsem tendenciozno, ljudske šole se brez vednosti vodstva teh šol izkoriščajo za propagandistične namene KAB-ja, učitelji dvojezičnih šol morajo iz pripravljenih dvojezičnih tekstov za plebiscitna slavja slovenski del spet črtati, čeprav so povabljeni da sooblikujejo te prireditve v smislu njihovih učnih načrtov, in še bi lahko naštevali.

Ti dogodki nas močno spominjajo na zelo razburkana sedemdeseta leta, pričemer verjetno to ščuvanja in psovanja še ni doseglo svoj vrhunec.

Predsednik EL Smrtnik zato apelira na razsodnost in zdravo pamet vseh politično odgovornih v deželi in zahteva takojšnji konec teh neznosnih napadov na slovenščino in na pripadnike slovenske narodne skupnosti. Zahteva tudi novo – drugačno obliko praznovanj 10. oktobra in meni, da trenutno te prireditve služijo le vsem “pridigarjem sovraštva / Hassprediger” kot oder za ščuvanje proti vsemu slovenskemu v deželi. Poziva KAB, da naj neha uprizarjati “zmagoslavja” ene narodne skupnosti nad drugo, pač pa naj raje objektivno seznani ljudi o doprinosu koroških Slovencev k izidu plebiscita leta 1920 v korist Koroški. Nihče s strani koroških Slovencev ali s strani države Slovenije ni kdajkoli osporaval meje; nasprotno, koroški Slovenci so vedno vedeli kje je njihova domovina in so se zanjo zavzemali tudi v časih, ko to ni bilo tako enostavno, kar pa o številnih brambovcih ne bi mogel trditi.

Če pa bodo ta ščuvanja kogarkoli na cesti motivirala za še ostrejši obračun s kakšnim pripadnikom narodne skupnosti ali tudi s kom drugim v deželi, potem bodo zato morali gospodje iz KAB in BZÖ prevzeti tudi vso politično odgovornost.

Smrtnih zahteva povsem novo in v prihodnost odprto praznovanje 10. oktobra, ki naj postane praznik skupne odgovornosti za sožitje in sodelovanje med narodnima skupnostima in se naj razvije v evropsko slavje jezikovne in kulturne raznolikosti.