LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

ODPRI GALERIJOVolilno zborovanje Enotne liste ob državnozborskih volitvah

Vouk (LIF/EL): edina opozicija do škandalozne politike DG Haiderja

Vouk (LIF/EL): edina opozicija do škandalozne politike DG Haiderja

29.08.2008 - 11:28

Rudi Vouk je bil soglasno potrjen kot glavni kandidat LIF/EL. V duhu velike priložnosti je potekalo volilno zborovanje Enotne liste v Šentprimožu. Zborovanje je bilo sklicano zaradi strateškega partnerstva EL z Liberalnim forumom za prihodnje državnozborske volitve 28. septembra 2008. Delagateke in delegati EL so soglasno potrdili Rudija Vouka kot glavnega kandidata EL v strateškem partnerstvu Liberalnega foruma in Enotne liste.

Poleg Vouka so kandidati EL na listi LIF še: Vladimir Smrtnik, Olga Voglauer, Marjan Pipp in Sonja Kert-Wakounig.
Predsednik EL Vladimir Smrtnik je spregovoril o motivih za obnovitev partnerstva LIF/EL pod še boljšimi pogoji in z zadovoljstvom ugotovil večinoma pozitivne odmeve na sodelovanje med LIF in EL, »čeprav je presenetljivost novih volitev narekovala hitro odločitev«. Smrtnik se je dotaknil tudi pomislekov tega sodelovanja, ki pa so konec koncev ostali in ostajajo v manjšini. Smrtnik je prepričan, da so za EL pomembni visoki cilji in je strateško partnerstvo ocenil kot »model prihodnosti tudi v koroški politiki«.
Z veliko pionirskega duha je nastopil glavni kandidat LIF/EL in koroške liste LIF ter imenovani zvezni govornik LIF za ustavna vprašanja Rudi Vouk: »28. septembra bo EL spet zastopana v avstrijskem parlamentu.« Na splošno je Vouk orisal potrebo po spremembah v avstrijski politiki zaradi drsenja politike v »nevarne smeri«, saj je kup nerešenih problemov vse večji. To velja še posebej za Koroško, ki jo je treba narediti spet »normalno«Vouk je podčrtal pomembnost bližnje prihodnosti predvsem tudi za vprašanja koroških Slovencev, konkretno tako vprašanje topografije kakor predvsem tudi reform v šolstvu: »Pri diskutiranih reformah v šolstvu z je treba upoštevati tudi dvojezično šolstvo na Koroškem.« Sklicujoč se na dosežke bivšega parlamentarca koroških Slovencev Karla Smolleja je Vouk poudaril »zadnje vidne premike v prid koroškim Slovencem in narodnim manjšinam (Dvojezična TAK, TV oddaja Dober dan, Koroška, priznanje Romov kot narodna skupnost), »ko smo imeli svojega zastopnika v parlamentu«. Prav tako je Vouk podčrtal priložnost z vidika vladnih ambicij LIF-a: »Ta perspektiva naredi to kandidaturo edinstveno.«
V vrsti častnih gostov je bila tudi glavna zvezna kandidatka LIF Heide Schmidt. Schmidtova je ostala zvesta svojim političnim načelom iz preteklosti in mdr. dejala, da je »LIF na strani tistih, ki se jim kratijo zajamčene pravice«. Glede na konkretne politične vsebine je Schmidtova poudarila, da je za te potrebna tudi streha v obliki načelne in verodostojne politike, ki da je pri zdajšnji vladi nikakor ni zaslediti. Tako kakor že Vouk je tudi Schmidtova poudarila več stičnih točk med LIF in EL, predvsem tudi v politični kulturi ter v zanesljivi, načelni in odgovorni politiki.
Med častnimi gosti so bili mdr. še prvi premier R Slovenije, zdaj evropski poslanec Lojze Peterle (»Slovenija je dolžnik Enotni listi zaradi načelne moralne podpore pri osamosvajanju.«), evropska poslanka Mojca Drčar-Murko, deželna svetnica SVP v Južnem Tirolu in podpredsednica FUENS Marta Stocker ter generalni tajnik sestrske stranke SSk Slovencev v Italiji Damjan Terpin.

Na sliki z leve: deželni poslovodja EL Adrian Kert, predsednik EL Vladimir Smrtnik, evropska poslanka Mojca Drčar-Murko, predsednik volilnega zborovanja Andrej Wakounig,
glavna kandidatka LIF Heide Schmidt, glavni koroški kandidat LIF/EL Rudi Vouk, kandidatka LIF/EL Sonja Kert-Wakounig, kandidatka LIF/EL Olga Voglauer, evropski poslanec Lojze Peterle, deželna svetnica SVP Marta Stocker in tajnik Slovenske skupnosti Damjan Terpin.