LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Državni sekretar Ostermayer prvič sprejel Enotno listo

Predsednik EL Smrtnik: „Čas je zrel za velikodušno rešitev“

Predsednik EL Smrtnik: „Čas je zrel za velikodušno rešitev“

04.02.2011 - 11:03

Včeraj popoldne (3. februar) se je državni sekretar Josef Ostermayer srečal v Železni Kapli, kjer je bil gost župana Franca Jožefa Smrtnika, z Enotno listo pod vodstvom predsednika Vladimirja Smrtnika ter podpredsednika in selskega podžupana Nantija Olipa. Bil je to prvi pogovor med predstavniki EL in za narodne skupnosti pristojnim državnim sekretarjem Ostermayerjem.

„Pogovor je potekal zelo konstruktivno in v dobrem ozračju“, poudarja predsednik EL Vladimir Smrtnik. „EL je zavestno predlagala kot kraj srečanja Železno Kaplo, ker velja občina Železna Kapla kot zgleden primer dobrega sožitja in spoštovane javne dvojezičnosti.“ V tem smislu je predstavil svojo občino tudi župan Franc Jožef Smrtnik.

Predsednik EL Vladimir Smrtnik in podpredsednik EL Nanti Olip sta visokemu dunajskemu gostu predstavila Enotno listo kot edino dvojezično regionalno stranko na Koroškem. Hkrati sta poudarila, da se lahko pod okriljem EL izvoljeni občinski odborniki in oba zbornična svetnika Kmetijske zbornice kot edini predstavniki slovenske narodne skupnosti sklicujejo na javnopravno legitimacijo. Toliko bolj je zato pomembno, da se vključijo v dialog o reševanju odprtih narodnopolitičnih vprašanj. Ravno zato pa je, tako predsednik Vladimir Smrtnik in podpredsednik Nanti Olip, z vidika EL nerazumljivo, da zvezni kancler še ni povabil Enotne liste k sodelovanju v manjšinskem sosvetu.

Predstavniki EL so predlagali državnemu sekretarju, da naj Republika Avstrija tiste občine, ki zgledno upoštevajo dvojezičnost, nagradi s posebnimi podporami. Glede dvojezičnih napisov, prav tako pa tudi glede ostalih odprtih vprašanj manjšinske zaščite, pa je predsednik EL Vladimir Smrtnik v pogovoru z državnim sekretarjem Josefom Ostermayerjem poudaril: „Čas je zrel za velikodušno rešitev. Nenazadnje gre pri dvojezičnih napisih predvsem tudi za ohranjevanje pomembne kulturne dediščine v južnokoroški regiji.“

Slika:
Državni sekretar Josef Ostermayer (3. z desne) z zastopniki EL predsednikom Vladimirjem Smrtnikom, podpredsednikom, podžupanom Nantijem Olipom in županom Franc Jožefom Smrtnikom ter s sodelavci Urada zveznega kanclerja.