LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Dvojezični krajevni napisi:

Odgovor dr. Alberta Kreinerja Enotni listi

12.09.2011 - 11:46

Enotna lista je zaprosila pristojni oddelek koroške deželne vlade, ki ga vodi dr. Albert Kreiner, za detajlirana pojasnila glede uresničevanja novega zakona o narodnih skupnostih in memoranduma.

Stališče deželne vlade objavljamo v celoti.


1.
Stara uredba o topografiji:
ta vsebuje 9 občin s 93 poimenovanimi kraji. Od teh so bile v 32 krajih krajevne table in v 61 krajih table s krajevnimi označbami (ali nobene, ker niso obvezujoče).
Novi zakon o narodnih skupnostih: ta obsega 24 občin s 164 poimenovanimi kraji. Od teh so predvidene krajevne table v 59 krajih in v 105 krajih table s krajevnimi označbami (te pa obvezujoče).

2.
Pri ocenjevanju glede določitve krajevnih področij je bilo za Leše (Šentjakob v Rožu), Šentjanž (Bistrica v Rožu) in Nagelče ugotovljeno, da ti kraji ne predstavljajo razsulega naselja in so bila odrejena nova krajevna območja. Dodatno je bilo za odrejeno krajevno območje za Konovece (doslej dvojezična krajevna označba).

3.
Ad Podsinja vas in navedeni argumenti:

a. nova določitev krajevnega območja Podsinja vas:
Podsinja vas dobi 8 dvojezičnih krajevnih tabel namesto doslej dveh nemških. Uredba o cestnem prometu predvideva točne strokovne kriterije, tako da je izvedenec preveril krajevno območje in se je na osnovi razvoja naselja izdelalo prometno-tehnično izvedeniško mnenje. Okrajno glavarstvo je sledilo stvarnemu izvajanju izvedenca, v to odločitev pa sta pred odreditvijo bili vključeni tudi gospa županja in voditeljica urada.

b. Že odrejene in postavljene dvojezične krajevne table naj bi ostale:

Sicer vsebuje zakon o narodnih skupnosti prepoved poslabšanja. Vendar na eni strani v Podsinji vasi doslej ni stala NOBENA dvojezična krajevna tabla, na drugi strani pa prepoved poslabšanja NE pomeni, da ne veljajo več kriteriji uredbe o cestnem prometu. Po zakonu je celo obvezujoče, da se upoštevajo kriteriji o cestnem prometu. Prav tako ni mogoče govoriti o poslabšanju, če sta se za naprej obstojoče krajevno območje Podsinja vas nadomestili dve nemški krajevni tabli z OSMIMI dvojezičnimi, pri čemer se obstoj dvojezičnih napisov v zakonu o narodnih skupnostih v glavnem nanaša na topografske označbe na poslopjih itd., za katera obvezujoča dvojezičnost ni več predvidena.

c. Vse odločitve ustavnega sodišča bodo uresničene;

Ustavno sodišče je 13.12.2006 izjavilo, da je uredba okrajnega glavarstva glede označbe nemške krajevne table Podsinja vas za preteklost (»...uredba... je bila s potekom dne 30.06.2006 protizakonita«) protipravna. Ustavno sodišče se ni bavilo s prostorsko določitvijo krajevnega območja, temveč samo s potrebno označbo. Ker pa je medtem bila zaradi neke druge prometne omejitve (ki ni bila v zvezi s tem krajevnim območjem na osnovi prakse, da se izdajo zbirne uredbe) izdana nova zbirna uredba, sta bili obe krajevni tabli doslej naprej enojezični, ker ni prišlo do ponovnega izpodbijanja nove uredbe. To pomeni, da je od 70-ih let prejšnjega stoletja dalje, ko se je prvič določilo krajevno območje, po naravi bil dan nespremenjeni obstoj krajevnega območja z enojezično krajevno tablo.

Z osmimi dvojezičnimi krajevnimi tablami je razsodba ustavnega sodišča uresničena.

d. Vrhu tega dobijo kraji s 17,5% (ali več) slovenskega oz. dvojezičnega prebivalstva dvojezično krajevno tablo.

dr. Albert Kreiner