LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Dvojezični napisi:

EL odločno odklanja ljudsko povpraševanje

12.04.2011 - 08:29

Enotna lista je na včerajšnji seji predsedstva izčrpno razpravljala o aktualnem položaju glede vprašanja dvojezičnih napisov. Člani predsedstva so sprejeli naslednji sklep:

1.
EL se izreka za rešitev vprašanja krajevnih napisov, pri čemer pa so v okviru predloga, ki sta ga javnosti predložila državni sekretar Josef Ostermayer in deželni glavar Gerhard Dörfler, potrebni kvalitetni popravki.


2.
Prav tako naj se uvede v prihodnost usmerjena t.i. občinska klavzula, ki omogoča občinam, da v okviru lastnega področja dejavnosti s sklepom potrdijo nadaljnje dvojezične topografske napise.

3.
Predlagana ureditev slovenščine kot uradnega jezika se mora popraviti in imeti za posledico izboljšanje trenutno veljavne ureditve.

4.
V paketu predvidene podpore se morajo v nadaljnjih pogajanjih izformulirati v podrobnosti in s pravnomočno veljavnostjo; še posebej se mora zagotoviti Slovenski glasbeni šoli in dvojezičnim otroškim vrtcem dolgoročna sistemska rešitev.

5.
Privoljenje EL je možno samo pod pogojem, da se hkrati FPK in ostali politični odgovorni odpovejo ljudskemu povpraševanju glede vprašanja dvojezičnih napisov. Takšno ljudsko povpraševanje je protiustavno.

6.
O dokončnem rezultatu pogajanj, ki še morajo slediti, mora odločati skupni gremij vseh funkcionarjev EL, NSKS, ZSO in SKS.