LoginRSS-Feed Blog-Home

MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza
25.11.
2007

Izlet EL Bistrica nad Pliberkom

Tja kjer teče bistra Zila

Tja kjer teče bistra Zila in se po dolini lepo zvija, tja je vodila pot prijatelje in odbornike Enotne liste Bistrica nad Pliberkom ob letošnjem tradicionalnem izletu minulo soboto. V zadnjih letih smo bili nekajkrat v Sloveniji, letos pa je predsednik EL Bistrica nad Pliberkom Marian Pečnik organiziral izlet v Ziljsko dolino. V kraje, kjer so živeli Matija Majer, Urban Jarnik, Grafenauerji, in še nekatere znane osebnosti slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Dolina, ki je dobila svojo položno pokrajinsko podobo šele po hudem potresu v srednjem veku, ko je Dobrač pokopal celo dolino pod sabo. Je pa to tudi dolina z izjemnim kulturnim bogastvom. Pesmi, šege, običaji, večinoma vsi slovenskega izvora, so dajali in še vedno dajejo tej dolini svoj poseben pečat.

Posebnosti Zile, kulturne, kulinarične, zgodovinske nam je v izbranih in tehtnih besedah predstavila Pepca Druml. Spoznali smo v posebnem filmu običaj štehvanja, ogledali smo si znamenito galerijo ti. „Nötscher – Kreis“ v Čajni, spoznali izjemne dosežke športnega društva Zahomc in tamkajšnjo mlado tamburaško skupino in spremljali župnika Stanka Trapa, pravzaprav našega domačina iz Dvora pri Šmihelu, po nekaterih cerkvah njegove obsežne fare.

Vtisi so bili zelo pozitivni. Tudi slovenščina je očitno med prebivalstvom kot pogovorni jezik še dokaj močno zasidrana. Nekatere družine in tudi posamezniki pa so s pridnostjo, velikim angažmajem ter z veliko mero osebnega tveganja v zadnjih letih uspeli realizirati tudi zelo pomembne projekte. Če samo pomislim na »Staro pošto«, zanimiv projekt družine Druml, kjer je nastal pravi kraj srečanja in povezovanja na stičišču treh velikih evropskih jezikovnih in kulturnih družin. Projekt je zelo pomemben za Ziljsko dolino in samo upam, da se tega zavedajo tudi vsi predstavniki naših organizacij v Celovcu. Prav tako upam, da bo projekt deležen ustrezne podpore s strani lokalnih in deželnih političnih oblasti.

Tudi v Zahomcu je z izgradnjo večnamenske hiše nastala pomembna infrstrukturalna pridobitev za športnike in kulturnike. Tam je bilo prav tako potrebno vložiti veliko idealizma in osebnega angažmaja v realizacijo projekta. Posebne zasluge ob gradnji te stavbe so si pridobili občinski odbornik Volilne skupnosti Janko Zwitter ter Martin in Franc Wiegele.

Ta naš izlet je pravzaprav namenjen predvsem družabnosti. Tokrat pa je bil zelo močno tudi izobraževalno naravnan in lahko smo hvaležni za to. Spoznali smo Zilo, takšno kakršna je. Izjemno zanimiva, zelo prijazna in zelo raznolika dolina, kjer še bije tudi slovensko srce. Utrip tega srca je bil pred leti nekoliko upočasnjen, danes pa se zdi, kot da je zadihalo spet močneje, spet z dobro napolonjenimi pljučami. Ne smemo dopustiti, da bi ta ljubka, domača ziljsa narečna govorica utihnila in da bi na prisotnost slovenskega jezika in kulture v teh krajih spominjali le še tonski ter filmski posnetki.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.