LoginŽITARA VAS / SITTERSDORF


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

25. 01. Pliberk, Kulturni dom

SJK: 30. Kmečki ples - Bauernball


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Žitara vas / Sittersdorf

Mag. Andreas Hren Mag. Andreas Hren
občinski odbornik

roj. 1984
Goritschach/Goriče
Michael Kampusch
nadomestni občinski odbornik

roj. 1972
Goritschach/Goriče
Ing. Johann Micheuz Ing. Johann Micheuz
roj. 1976
poklic: nameščenec
Sittersdorf/Žitara vas
BEd Gabriel Gregorn
roj. 1992
poklic: učitelj
Dullach/Dule
Brigitte Pesjak
roj. 1963
poklic: nastavljenka
Kleinzapfen/Malčape
Mag. Peter Stern
roj. 1967
poklic: samostojen
Rückersdorf/Rikarja vas
Helene Petek Helene Petek
roj. 1965
poklic: nastavljenka
Altendorf/Stara vas
Peter Korpitsch
roj. 1961
poklic: nsstavljenec
Kristendorf/Kršna vas
Dkfm. Josef Habernik
roj. 1946
poklic: penzionist
Rückersdorf/Rikarja vas
Benjamin Petek Benjamin Petek
roj. 1982
poklic: nastavljenec
Sagerberg/Zagorje
Dr. Karl Hren
roj. 1973
poklic: poslovodja
Goritschach/Goriče
Dr. Brigitte Einspieler Urban
roj. 1959
poklic: Ärztin zdravnica
Goritschach/Goriče
Johann Schumer
roj. 1960
poklic: polizist
Rückersdorf/Rikarja vas
Paul Stern Paul Stern
roj. 1964
poklic: nastavljenec
Altendorf/Stara vas