LoginŠKOFIČE / SCHIEFLING


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Škofiče / Schiefling

PROGRAM

Naš program

  Zavzemamo se za mladino in otroke, zato želimo

  • da naša občina posveti dovolj pozornosti oskrbi in podpori obstoječemu dvojezičnemu otroškemu vrtcu »Minka«;
  • da se občinski politiki priznajo k od EU podprtemu zasidranju manjšinskih jezikov v vzgojnem in izobraževalnem sistemu in ga podprejo;
  • doseči finančne podpore za socialno šibke družine;
  • s koncerti, gledališkimi, filmskimi in športnimi prireditvami za mladino oblikovati privlačne Škofiče.

  Zavzemamo se za upokojence/ke, ker želimo

  • da občina za oskrbo potrebne ljudi uredi primerna stanovanja v že obstoječih privatnih objektih;
  • z dodatnimi ponudbami za prosti čas in kulturo (praznovanja, izleti, kulturne in izobraževalne prireditve na strokovnem, kreativnem in socialnem področju) osamljene bolj intenzivno vključiti v vaško vsakdanjost;
  • celodnevno varstvo za ostarele;
  • brezplačne vožnje z GO-MOBILom za prejemnike minimalne pokojnine.

  Zavzemamo se za gospodarstvo, ker želimo

  • našim občanom/kam ohraniti delovna mesta in ustanavljati tudi nova;
  • na občinski ravni pospeševati čezmejne gospodarske stike med Koroško in Slovenijo;
  • z gospodarskim programom škofiškim občanom/kam pomagati pri razreševanju gospodarskih in socialnih
  problemov, ki so nastali zaradi spreminjanja struktur;
  • zvišati kakovost oddiha v našem kulturnem podeželju;
  • višjo finančno podporo za alternativno energijo.

  Zavzemamo se za soobčane/ke, zato želimo

  • v sedanjost usmerjeno domovinsko vzgojo, ki v našem prostoru omogoča in razvija kulturno in jezikovno mnogolikost;
  • ukrepe, ki ustvarjajo zaupanje, da bo slovenski jezik priznan enakovredno in enakopravno;
  • podpirati dialog med kulturami, jeziki, šegami in različnimi življenjskimi oblikami in ustvariti področja dialoga in oblike spoštovanja med različnimi jeziki in kulturami;
  • čezmejna pobratenja na občinskem, šolskem, društvenem in kulturnem področju s Slovenijo in Italijo;
  • Škofiče v združeni Evropi brez predsodkov.

Program kot PDF