LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Enotna lista Sele: Personalne spremembe

Florijan Dovjak novi občinski odbornik EL Sele

16.04.2013 - 08:45

Pri Enotni listi v Selah je prišlo v zadnjem času do nekaterih personalnih sprememb: mandat v občinskem odboru je moral odložiti Roman Roblek, ker je zaradi številnih ugodnosti v študijskem mestu Gradec tja preložil tudi svoje začasno glavno bivališče.

Doslešnji nadomestni član Alexander Mak je odložil to funkcijo iz službenih vzrokov.

Na novo je vpoklicala občinska volilna komisija dne 3.4.2013 na osnovi volilnega predloga EL Sele v občinski odbor Florijana Dovjaka, ki bi moral nastopiti svoj mandat že na občinski seji 4.4.2013, pa ni bil vabljen. Kljub temu želi EL Sele novemu občinskemu odborniku veliko uspeha pri delu.

Črtanje z volilnega predloga EL Sele pa je zase uveljavil Mario Oraže, ki je prvotno kandidiral na 17. mestu.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.