LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Okrogla miza

Samostojnost in avtonomnost kot krepost manjšinske politike!

Samostojnost in avtonomnost kot krepost manjšinske politike!

31.10.2013 - 12:30

Na omizju politikov v okviru "Primorskih kulturnih dnevov" so razpravljali dr. Angelika Mlinar (NEOS / LIF), mag. Vladimir Smrtnik (EL), Damijan Terpin (tajnik SSk) in Igor Gabrovec (podpredsednik deželnega sveta FJK) in spregovorili predvsem na temo »Zastopanost manjšin v javnopravnih telesih in manjšinska politika«.

Vsi govorniki so se izrekli za bolj učinkovito zakonsko zajamčeno zastopanost narodnih skupnosti v vseh javnopravnih telesih: na občinskem, regijskem oz. regionalnem in državnem nivoju. Prav tako je prišlo jasno do izraza, da je manjšinska zašita povsod tam najbolj učinkovita, kjer ima narodna manjšina sama na manjšinsko tematiko največ vpliva. "Kjer narodne skupnosti lahko same - avtonomno odločajo o lastnih zadevah, so rezultati najboljši", so si bili sogovorniki enotni.