LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

21. 07. Pliberk/Bleiburg - Vidra vas/Wiederndorf, športno igrišče

18. KMEČKI PRAZNIK / SÜDKÄRNTNER BAUERNFEST


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Resolucija

Proti centralizaciji dežele

10.03.2014 - 12:10

Na deželnem zborovanju Enotne liste v četrtek, 6. marca, so delegati vseh občinskih frakcij EL soglasno sprejeli sledečo resolucijo:

Resolucija "Proti centralizaciji dežele"


Enotna lista spričo številnih "varčevalnih ukrepov", ki so šli na račun podeželja in njegovega prebivalstva, poziva Deželno vlado, naj

1.) ustavi in se zoprstavi vsem nadaljnim napadom na infrastrukturo podeželja.

2.) prevzame svoj del odgovornosti za ohranitev važnih turističnih obratov v regiji, kot so to npr. smučišče na Peci ali pa Obirske jame.

3.) ne preuredi Zakona o protstorskem urejevanju tako, da bi v prihodnje bila še bolj otežkočena vsaka gradnja na podeželju in s tem še bolj pospešeno odseljevanje iz naših dolin, kot je ravno sedaj v razpravi.