LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza
„Kompromis temelj za nadaljnje pogovore“

Poslanci Slovenske ljudske stanke (SLS):

„Kompromis temelj za nadaljnje pogovore“

05.07.2011 - 10:07

V Slovenski ljudski stranki (SLS) ocenjujejo, da je temeljita razprava v zadnjih tednih glede zakonskega predloga o manjšinah povsem jasno izpostavila in opredelila vse dvome, ki se pojavljajo zaradi sprejemanja takšnega zakona na ustavni ravni.

V SLS poudarjajo, da je 7. člen Avstrijske državne pogodbe še vedno v veljavi in vsa njegova določila še zdaleč niso izpolnjena. S predlaganim ustavnim določilom se kvečjemu konkretizira določene probleme, kot so vprašanja dvojezičnih krajevnih napisov, medtem ko ostala vprašanja celovitosti dvojezične topografije, uradnega jezika, vrtcev, glasbenih šol in še veliko drugih vprašanj, s katerimi se sooča slovenska manjšina v Avstriji, ostaja odprtih.

„Poslanec SLS Gvido Kres je sicer že v začetku meseca junija na seji Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v tej točki predlagal tudi sprejetje sklepa komisije, ki bi se glasil, da Komisija ugotavlja, da je predlagani osnutek zveznega zakona o spremembah Zakona o narodnih skupnostih samo korak k nadaljnji popolni izpolnitvi obveznosti Republike Avstrije iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe. Na žalost je večina poslancev sprejetje takšnega sklepa zavrnila, čeprav bi to bil zelo velik korak do oblikovanja povsem enotnega slovenskega stališča“, tako poslanska skupina SLS v tiskovni izjavi.

Državnozborski poslanci SLS pozdravljajo napredek v dosedanjih dogovorih in obravnavani kompromis ocenjujejo kot temelj za nadaljnje pogovore, na katerih bi lahko gradili boljše pogoje za rešitev vseh ostalih odprtih vprašanj naše manjšine, medtem pa končni cilj ostaja dosledno izvajanje 7. člena Avstrijske državne pogodbe in ustavnih odločb sodišča, ki iz nje izhajajo.