LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Tiskovna konferenca proti izpodkopavanju podeželja

Akcija »Meine Gemeinde, meine Heimat! – Moja občina, moj dom!«

Akcija »Meine Gemeinde, meine Heimat! – Moja občina, moj dom!«

23.02.2011 - 16:08

Enotna lista (EL) se je v sredo, 23. februarja, na tiskovni konferenci ponovno odločno izrekla proti združevanju občin. »Združevanje občin bi pomenilo ponovno izpodkopavanje podeželja«, so poudarili predsednik EL in član predstojništva občine Bistrice nad Pliberkom Vladimir Smrtnik, župan tržne občine Železna Kapla-Bela Franc Jožef Smrtnik in globaški podžupan Bernard Sadovnik.

Predsednik EL Vladimir Smrtnik: »Očitno naj bi že večletno izpodkopavanje podeželja doseglo svoj višek z združevanjem občin. Sprva naj bi se občinam sistematično vzeli osnovni življenjski pogoji, mi pa hočemo občine krepiti in jih ne slabiti. To je naše osnovno vodilo.«


Predsednik Enotne liste se je jasno izrekel proti uničevalnim varčevalnim ukrepom na račun občin in podeželja. Hkrati je Vladimir Smrtnik poudaril, da bi združevanje občin bilo tudi v škodo slovenski narodni skupnosti.

Prav tako bi združevanje občin pomenilo nadaljno centralizacijo javnih pristojnosti. EL predlaga kot alternativo, da se pristojnosti javnih ustanov na novo porazdelijo. Globaški podžupan Bernard Sadovnik je poudaril: »Morali bi uveljaviti porazdelitev pristojnosti, ki bi omogočala kvalitativno visoke ponudbe na kraju samem. To bi koristilo predvsem tudi starejši generaciji, ki bi lahko koristila ponudbe na domačem občinskem uradu in ji ne bi bilo treba iskati ponudb v oddaljenih okrajnih mestih.«

Župan občine Železna Kapla-Bela Franc Jožef Smrtnik vidi možnost smotrnega varčevanja v tem, da se okrepi medobčinsko sodelovanje. V tej zvezi je omenil pilotni projekt v Spittalu ob Dravi in okolici. » Tam načrtujejo naselitev podjetij skupno in skupno razdelijo davčne dohodke. To bi si želel tudi za velikovški okraj«, tako Franc Jožef Smrtnik.

Predstavniki Enotne liste so pozvali predstavnike vseh ostalih političnih frakcij, da se skupno z EL dosledno zavzemajo za krepitev podeželskih občin. EL sama hoče dati temu vprašanju dodatni poudarek z akcijo »Meine Gemeinde, meine Heimat! – Moja občina, moj dom!«

Na sliki z leve:
1. podžupan občine Globasnica Bernard Sadovnik, predsednik EL Vladimir Smrtnik, župan tržne občine Železna Kapla-Bela Franc Jožef Smrtnik
Meine Gemeinde, meine Heimat! Moja občina, moj dom!