LoginVRBA / VELDEN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Vrba / Velden

Občina Bistrica nad Pliberkom

EL-Bistrica/Pliberk: predlog za dvojezično listino

03.09.2008 - 12:37

Enotna lista in frakcija EL Bistrica nad Pliberkom sta vložili predlog za dvojezično (nemško-slovensko) izstavitev listine, s katero bo občina imenovana za tržno občino. Predlog sta prejela občinski oddelek deželne Koroške (oddelek 3) in namestnik deželnega glavarja in občinski referent Reinhart Rohr. O predlogu bi lahko drevi razpravljalo občinsko predstojništvo na svoji seji, če bo pisarna Rohrja predlog posredovala po elektronski pošti.
Slavno preimenovanje občine bo v nedeljo, 7. septembra v okviru Domače jeseni.


Predlog dobesedno:

V zvezi z imenovanjem občine Bistrica nad Pliberkom/ Feistritz ob Bleiburg za tržno občino predlagamo, da se se listina, ki jo občina prejme izstavi v obeh deželnih jezikih - nemško in slovensko.
Obrazložitev: občina Bistrica nad Pliberkom je priznana dvojezična občina, kar se odraža predvsem v pogovornem jeziku in v bujnem nemško-slovenskem kulturnem dogajanju. Občina se tudi trudi biti vzgled medsebojnega cenjenja obeh narodnih skupnosti. Spričo dobrega čezmejnega sodelovanja z občinami v Sloveniji, bi bila dvojezična listina prav tako znamenje evropskega duha.

Marian Pečnik
občinski predstojnik in vodja frakcije EL
Vladimir Smrtnik predsednik EL in občinski svetnik

KOMENTARJI