LoginPLIBERK / BLEIBURG


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Pliberk / Bleiburg

Ustanovna seja občinskega sveta v Pliberku

Verodostojna politika in pogumne odločitve!

Verodostojna politika in pogumne odločitve!

13.04.2015 - 19:30Po občinskih volitvah 2015 se je 13. aprila 2015 vršila 1. občinska seja mestne občine Pliberk/Bleiburg. EL – Bleiburger Liste/Enotno listo Pliberk bodo v občinskem svetu zastopali Marko Trampusch, Simona Vujkovac-Serafini, Peter Krištof in Hanzi Vauti. Zaprisegli so tudi sledeči nadomestni člani občinskega sveta: Natascha Pokorny, Vinko Kušej, Daniel Thaler, Sonja Kreutz, Gabriele Kumer, Marija Toljić, Helena Kralj, Peter Apovnik in Boris Sturm. Za mestnega svetnika je bil izvoljen Marko Trampusch in njegov namestnik bo Hanzi Vauti. Enotna lista Pliberk prevzema zelo obširen referat in bo pristojna za sledeče zadeve: Kulturo, muzej Werner Berg, kmetijstvo, podeželske poti, alpe-jadransko sodelovanje, šole in glasbeno šolo. Občinski odborniki Enotne liste Pliberk so zastopani v vseh odborih in v dveh odborih prevzemajo tudi predsedstvo. Mag. Simona Vujkovac-Serafini bo predsednica odbora za kulturo, izobraževanje, zadeve EU in kmetijstvo in DI Peter Krištof bo predsednik kontrolnega odbora. Mi bomo z vsemi strankami, ki so zastopane v občinskem svetu konstruktivno sodelovali in se zavzemamo za verodostojno politiko in pogumne odločitve, ki omogočajo pozitiven razvoj mestne občine Pliberk.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.