LoginPLIBERK / BLEIBURG


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Pliberk / Bleiburg

PROGRAM

Naš program

Gospodarstvo

Večja podpora obstoječemu, domačemu gospodarstvu za ohranitev obstoječih
delovnih mest

Posebne podpore podjetjem, ki nudijo vajeniška mesta

Delovni skupnosti "Dežela pod Peco" – leta 2004 ustanovljena na pobudo EL (mest.svet. Jurij Mandl) – večja pozornost in izkoriščanje vseh možnosti gospodarskega sodelovanja

Izgradnja čezmejnih cestnih povezav

Izgradnja ceste na Mali Komelj / Dokončanje hišnih dovozov na Komlju

Pravična razdelitev finančnih sredstev med mestom in podeželjem

Potrebna infrastruktura pri ljudskih šolah, ki služi tudi vaščanom (manjša igrišča,
drsališča itd.)

Izobraževanje in kultura

Dostojna podpora obstoječim ustanovam za varstvo otrok od 1 do 3 leta

Varuške – varstvo otrok v družinskem vzdušju

Dvojezična vzgoja za obvezno predšolsko leto po manjšinskošolskem zakonu

Ohranitev malih šol / Upoštevanje šolskega okoliša

Šolska partnerstva s Slovenijo in Italijo

Dostojna podpora kulturnim društvom

Ohranitev in podpiranje kulturnih dobrin

Varovanje identitete našega kraja – Vidnost živete dvojezičnosti

Mladina in šport

Atraktivna delovna mesta

Nova vajeniška mesta

Brezplačni taksi-prevoz

Mladinski občinski svet

Center za mladino

Ustrezna infrastruktura za športno udejstvovanje

Dostojna podpora športnim društvom

Kmetijstvo in okolje

Ohranitev in izgradnja infrastrukture na podeželju

Olajšanje prenamembe zemljišč za gradnjo hiš in gospodarskih poslopij

Energetska samooskrba občine

Podpiranje čebelarskega centra "Bründl – Bienenwelt/svet čebele"

Podpora kmečkim iniciativam

Zdrava pitna voda brez klora in UV-sevanja

Starejša generacija

Posluh za težnje starejše generacije

Podpora trgovinam z dostavo živil

Oskrbovano bivanje

Podpora za društva upokojencev

Projekt "Aktivni v starosti"

Socialna vprašanja

Pomoč družinam s prizadetim družinskim članom

Mobilno strežno osebje

Integracija priseljencev

Podpora v težkih socialnih primerih