LoginBEKŠTANJ / FINKENSTEIN


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bekštanj / Finkenstein

Občinske volitve 2015

Večjezičnost doma in po svetu

Večjezičnost doma in po svetu

22.02.2015 - 11:09

S tem geslom se bomo sodelavke in sodelavci
Enotne liste Bekštanj lotili dela. Dvojezičnost kot
del naše identitete naj postane vidna tudi v javnosti.


Smo za odprto in tolerantno občinsko politiko.
Tudi vnaprej se bomo zavzemali za potrebe
vseh občank in občanov in obenem samostojno
in neodvisno zastopali interese slovenske narodne
skupnosti. Zaupajte nam! 1. marec - lista 4 Folder (pdf)

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.