LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza
Odprto pismo staršev LŠ Radiše z ozirom na zaprtje LŠ Radiše

Zapiranje ljudskih šol

Odprto pismo staršev LŠ Radiše z ozirom na zaprtje LŠ Radiše

05.05.2015 - 09:10

Enotna lista podpira prizadevanja staršev na Radišah in ostro nasprotuje poizkusu razvrednotenja dela pedagogov v malih šolah!

Odprto pismo staršev LŠ Radiše z ozirom na zaprtje LŠ Radiše


Radsberg/Radiše, 27.04.2015

Spoštovani gospod deželni glavar, gospod župan tržne občine Žrelec, gospod predsednik deželnega šolskega sveta!

Starši otrok LŠ Radiše Vam pišemo to pismo, ker se nam zdi pomembo, da Vam k dogodkom zadnjih dni posredujemo svoje stališče.

Iz medijev smo zvedeli, da je občinski svet dokočno odločal o zaprtju LŠ Radiše. Pred tremi leti so prebivalci s protestom (okoli 800 podpisov) skupno z nekaterimi političnimi strankami, ki so spremenile svoje mnenje, še odvrnili ta korak. Tokrat očitno ni več poti nazaj, ker so župan Franz Felsberger in njegova socialdemokratska stranka glasovali proti orhanitvi dvojezične Ljudske šole na Radišah. Župan trdi, da bo dobil podporo za preveliko izgradnjo LŠ v Podkrnosu/Gurnitz s strani dežele samo pod pogojem, da zapre mali šoli na Radišah in v Medgorjah/Mieger. Deželni glavar Peter Kaiser pa je izjavil, da bodo zaprli še več malih šol in to utemeljil s tem, da je izobrazba v šolskih centrih bolj kakovostna. V zadnjih letih je doseglo 70 odstotkov otrok LŠ Radiše gimnazijsko zrelost in so tudi dobro zaključili testiranja standardov.

Poleg tega smo prepričani, da učitelji na malih šolah otrokom, ki se težje učijo, lažje pomagajo in jih individualno podpirajo. Občina navaja kot povod za zaprtje stroške za vzdrževanje šole. O nadaljnjih načrtih glede uporabe poslopja po zaprtju šole, nabave šolskega avtobusa ali prevoza otrok ni. Tega tudi nismo izvedeli iz medijev ali pri seji občinskega sveta dne 15. aprila 2015.

Ob ekonomskih razmišljanjih, ne smemo pozabiti na otroke. Prisiljeni so obiskovati šole, ki so deloma v drugih občinah. Tako postanejo že kot otroci dnevni vozači. Morajo se ločiti od šolske skupnosti, ki jih uči spoštovati soseda in njegovo kulturo. Ta skupnost jim omogoča neproblematično medsebojno občevanje brez predsodkov do slovenskega jezika in kulture.

Šola ima na podeželju važno socialno funkcijo, saj je center kulture in srečanja. Za socialno življenje na vasi je važno, da imajo otroci dobre medsebojne odnose in se počutijo povezane z domačim krajem. Z odločitvijo o zaprtju naše dvojezične šole otroci nimajo več možnosti za vzpostavljanje medsebojnih odnosov v dosedanji obliki.

Sprašujemo se, zakaj hočejo politični zastopniki izkoreniniti naše otroke in postaviti pedagoško delo učiteljev na malih šolah v slabo luč, ko gre v resnici le za varčevalne ukrepe. Otroci, starši in prebivalci kraja Radiše smo prizadeti in težko verjamemo, da je odločitev dokončna. Pozivamo vas, da nerazumljivo „socialdemokratsko“ odločitev premislite in pravočasno ukrepate.

V imenu staršev / Im Namen der Eltern

Marco Tolmaier
Mag. Sandra Lampichler
Sabine Thaler
Anita Bürger