LoginSERVIS


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

TIP

I feel sLOVEnia

Kärnten - Urlaub bei Freunden

SERVIS

Slovenski obrazci za urade

Uredba zvezne vlade (zvzl. 307/77) navaja, pri katerih uradih je poleg nemščine dopustna kot uradni jezik tudi slovenščina. Enotna lista ponuja na tej spletni strani obrazce v slovenskem jeziku, ki jih lahko uporabljate npr. na domačem občinskem uradu. Če hočemo doseči normalizacijo slovenščine v javnosti, moramozačeti REDNO vlagati obrazce v slovenskem jeziku. Pri EL se zavedamo, da so pri uradih lahko težave pri vlaganju slovenskih
obrazcev, zato prosimo vlagatelji/ce, da vse težave nemudoma javite sedežu EL (Justina Hribernik).
Z našo pomočjo boste uspešni.

Vsak začetek je težak, vendar je to že polovica dela.(Aristotel)


Prošnja za izdajo avstrijskega potnega lista
Download kot PDF Download kot RTF

Prošnja za dopolnitev oz. spremembo potnega lista
Download kot PDF (92 kB) Download kot DOC (72 kB)

Prošnja za izdajo osebne izkaznice
Download kot PDF Download kot RTF

Prošnja za izdajo vozniškega dovoljenja
Download kot PDF Download kot RTF

Prijavni list
Download als PDF Download als RTF

Prošnja za izdajo letnega ribolovnega lista
Download kot PDF Download kot RTF

Prošnja za izdajo lovskega lista
Download kot PDF Download kot RTF

Prošnja za pospeševanje kvalifikacijskih ukrepov za zagotovitev eksistence
Download kot PDF (124 kB) Download kot DOC (112 kB)

Prošnja za odobritev koroške podpore za dojenčke
Download kot PDF (128 kB) Download kot DOC (72 kB)

Prošnja za odobritev koroškega materinskega pokojninskega dodatka
Download kot PDF (120 kB) Download kot DOC (76 kB)

Prošnja za odobritev deželnega dodatka za otroško varstvo
Download kot PDF (188 kB) Download kot DOC (186 kB)