LoginŽELEZNA KAPLA / BAD EISENKAPPEL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI

25. 01. Pliberk, Kulturni dom

SJK: 30. Kmečki ples - Bauernball


POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Železna Kapla /
Bad Eisenkappel

PROGRAM

Programska težišča


 • Elektrika + gorivo iz lesa = nova delovna mesta
  Današnja tehnologija že dopušča izdelavo plina in goriva iz biomase (npr. les v obliki sekancev ali žagovine). To je naša šanza! ENOTNA LISTA-EISENKAPPLER LISTE se zavzema proti razprodaji naših surovin na vele koncerne brez koriščenja teh neprecenljivih domačih surovin v naši občini! Kot so že druge občine po Avstriji dokazale, je možno s ustreznimi sklepi odgovornih na občinskem uradu odpreti vire evropske unije, ki podpirajo podobne energetske projekte.

 • Poceni stanovanja
  so osnova za mlade družine ter samohranilke da jim je v primerjavi s ponudbo slabo plačanih delovnih mest ali dodatnim bremenom vožnje možno ostati v domačem kraju.

 • Več denarja za cestno omrežje v naših grapah

 • Naselitvena premija 3000,-€
  - nakup stanovanja
  - nakup hise
  - obnova hise