LoginŠENTJAKOB / ST. JAKOB


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Šentjakob / St. Jakob

PROGRAM

Oblikovati namesto upravljati!

  • za pospeševanje alternativnih energij
  • za vidno dvojezičnost v naši občini
  • za drugačnost in enakopravnost vseh občanov in občank
  • za ponudbe, da otroci lahko smiselno oblikujejo prosti čas
  • da bi mladina imela čimboljše pogoje v naši občini
  • mladim podjetnikom zagotoviti štartni kapital za nakup opreme
  • Občina naj bi zaposlila osebo, ki bi svetovala pri ustanovitvi podjetij in pomagala pri računovodstvu.