LoginBISTRICA V ROŽU / FEISTRITZ IM ROSENTAL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bistrica v Rožu / Feistritz im Rosental

PROGRAM

Skupno za vas

Z denarjem iz projektov EU za našo občino:
• Realizacija novih ciljev na osnovi naših izkušenj
• Pospeševanje nadregionalnega in medregionalnega sodelovanja
• Do danes smo mobilizirali dodatno € 300.000,– za projekte

Socialna pomoč vsem, ki jo resnično potrebujejo
• Pravično razmerje najemnin med občinskimi in zadružnimi stanovanji
• Podpore za Go-MOBIL finančno šibkejšim občankam in občanom

Za uspešno gospodarstvo –
za uspešno občino

• Nekomplicirano in hitro vlaganje načrtovanih investicij občine
v okrepitev domačega gospodarstva
• Komunalne podpore podjetjem za izobraževanje vajencev
• Dodatne možnosti financiranja za sanacijo ceste v Rute
• Ustanovitev delovnega krožka za pospeševanje turizma

Okolje
• Stalne kontrole izpušnih plinov v podjetjih na arealu obrtnega parka
• Kontrola tovornjakov, ki vozijo skozi Rož in občino zaradi stranske poti
• Podpora nadstrankarski iniciativi občanov proti nadaljnjemu izkoriščanju gramoznih jam
• Naselitev obrtnih in ne industrijskih podjetij v obrtnem parku

Izobrazba in kultura
• Omogočiti je treba zboljšanje jezikovne izobrazbe v otroškem vrtcu
• Priznanje dvojezičnega značaja občine na prireditvah kot izraz spoštovanja
• Podpore za društva
Program kot PDF