LoginSELE / ZELL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Sele / Zell

Prva občinska seja po konstituciji občinskega sveta

Soglasen sklep za brezplačen otroški vrtec, popravila in monologi župana

08.05.2009 - 08:25

Prvič se je v sredo, 6. maja 2009 sestal po občinskih volitvah 1. marca letos občinski svet v Selah v polnem številu.
Že v uvodu je bilo treba popraviti sestav kontrolnega odbora, ker je frakcija Socialdemokratov predlagala prvotno za člana Thomasa Ogrisa, ki je hkrati prevzel funkcijo namestnika v občinskem predstojništvu, kar pa ni možno. Zaradi tega tudi ni bilo možno v celoti izvesti predhodno sejo kontrolnega odbora, ki mu predseduje Germana Jug (EL). Posledično se je moral umakniti z dnevnega reda tudi letni zaključek za leto 2008, ki naj bi bil sicer odobren vsaj do konec maja, v Selah pa to ne bo možno. Novi član kontrolnega odbora bo Franci Kropivnik (SPÖ).
Po popravilu predloženega zapisnika zadnje seje se je le ta odobril.
Iz županovega poročila smo med drugim izvedeli, da so se izvedle volitve komandantov pri Gasilskih društvih v Selah pri Cerkvi in na Borovnici. Pri Cerkvi je novi-stari komandant Silvo Užnik, njegov namestnik pa Otto Ogris, na Borovnici pa poveljuje še naprej Seppi Oraže, njegov namestnik pa je Hermann Oraže.


Zelo obširno je bilo poročilo agrarnega odbora, ki mu predseduje Franci Kropivnik (SPÖ), za namestnika je bil na seji odbora izvoljen Nanti Olip (EL), nadaljni član odbora pa je Josef Pristovnik (ÖVP). Soglasnega predloga odbora, da se zaradi obilice snega zadnjo zimo poviša podpora za pluženje cest, župan ni dal na glasovanje in občinski odbor o tem tudi ni mogel sklepati.
Cela vrsta problemov pa se obeta zaradi javnih in privatnih poti.

Odboru za varstvo okolja, turizem in šport predseduje Thomas Ogris (SPÖ), ki je nanizal celo vrsto načrtov in projektov za prihodnjo mandatno dobo. Med drugim naj bi nastal na vasi športni center s tekaško progo ( kmalu naj bi bila osvetljena tudi že ponoči), drsališčem in smučiščem. Staro žandarmerijsko poslopje naj bi se spremenilo v center za plezalce in alpiniste, ki bi ga radi upravljali »Naturfreunde Ortsgruppe Zell«, Sele pa naj bi se potegovale za naziv »Bergwanderdorf«.
Na pošto pa naj bi bilo šlo tudi že pismo novemu referentu deželne vlade za šport, da se poplačajo odprti računi pri gradnji športnega igrišča v Selah.

Za družinski odbor je poročal predsednik odbora Heribert Kulmesch (SPÖ).
Med drugim je poročal o postavitvi mlaja (Maibaumaufstellung), ki ga je letos spravil pod naziv Vigrednega praznika. Mlaj so varovali celo noč člani »Brauchtumsgruppe« (sicer bolj znani kot Koschutateufel).

1. redni in izvenredni proračun je bil sprejet z glasovi SPÖ in ÖVP, EL se je vzdržala, ker posamezne postavke predloženega proračuna predvidevajo sorazmerno velike vsote, a nobenega konkretnega načrta.

Za absolvente izobraževalnih šol se bo v prihodnje uvedel »Bildungscheck« (izobraževalni ček), ki naj bi nagradil vsakega absolventa izobraževalnih šol z € 100,--. Predlog je bil sprejet z 8 glasovi, odborniki EL Olip, Jug in Stern so se vzdržali glasu, ker je občina Sele že v minulih letih močno podpirala izobraževanje šolske mladine in tozadevno ni treba na novo uvajati izobraževalnih čekov, nagrada za zaključeno šolsko izobrazbo pa lahko pomeni v najboljšem primeru premijo za opravljeno delo in ne »Bildungscheck«, kot se je izglasovalo.

Brezplačen otroški vrtec za vse otroke od tretjega do šestega leta starosti

S soglasnim sklepom občinskega sveta bodo od jeseni naprej vsi otroci od tretjega do šestega leta lahko obiskovali otroški vrtec brezplačno. V tem primeru prevzame občina tudi vse preostale stroške, ki jih sicer ne pokriva dežela.

Prosta oddaja del za popravilo mostu v »Hajnževem grabnu« na Kotu

Eden od mostov v Hajnžev graben je po mnenju župana v tako slabem stanju, da bi ga bilo treba takoj popraviti. S popravilom je občinski svet poveril z 10 glasovi DI Johanna, ki je bil edini ponudnik za vsoto približno € 8.000,--. Podžupan Nanti Olip (EL) se je vzdržal glasu, ker je bil mnenja, da on sam in verjetno večina občinskih odbornikov ni imela dosti informacij o lokaciji mostu, dolžini in konkretnih stroških. Razen tega pa v proračunu selske občine ni nobene postavke, iz katere bi lahko krili te stroške.

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.