LoginBOROVLJE / FERLACH


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Borovlje / Ferlach

Center za prvo zatočišče beguncev

VS predlaga, naj se tudi Borovlje potegujejo za center za begunce

30.06.2009 - 08:32

Predlog v celoti:

An / P.n.
Župan mesta / Bürgermeister der Stadt Ferlach / Borovlje
Ingo Appé
Kirchgasse / Cerkvena ulica 5
9170 Ferlach / Borovlje


Zadeva/Betreff: Antrag auf Bewerbung der Gemeinde um das Asyl-Erstaufnahmezentrum
Predlog za zavzemanje občine za sprejemni center za azilante


Spoštovani gospod župan !
Spoštovane članice in člani mestnega in občinskega sveta mestne občine Boovlje

Kot občinska odbornika Volilne skupnosti Borovlje stavljava županu, mestnemu svetu in občinskemu odboru nujnostni predlog, da se občina pri ministrici za notranje zadeve Mariji Fekter zavzema za postavitev sprejemnega centra za azilante v občini Borovlje.


Utemeljitev:
  1. Azilanti so ljudje, ki so zapustili svojo domovino, ker so bili tam zasledovani in v nevarnosti, da izgubijo svoje življenje. To pomeni, da gre za osebe, ki jim narekuje sama človeškost posebno dobrohotno in socialno velikodušno obravnavanje.
  2. Prebivalstvo občine Borovlje je dovolj prosvetljeno, da ve za potrebe socialno šibkih ljudi. Poznamo v občini veliko organizacij pa tudi privatnih oseb, ki se zavzemajo za tako za socialno šibke osebe, kot tudi za priseljence, ki že nekaj let živijo v Borovljah in so povsem "integrirani občani".
  3. Neglede na socialno in človeško komponento velja seveda ugotoviti, da bi 130 novih delovnih mest pomenilo za občino Borovlje velik gospodarski podvig in stabiliziranje občinskega proračuna za vsa naslednja leta.
  4. Domala vsi občani bi bili deležni pri ustvarjanju vrednosti v višini € 5,4 milj. letno.
  5. Vse gospodarske struje v občini bi bile deležne večje gospodarske moči.
  6. Večina vseh občinskih odborov bi imela pozitive učinke pri svojem delovanju in vsakoletnem proračunu: več otrok v otroških vrtcih in ljudskih šolah, gradbena dejavnost občine bi se vsaj v začetni fazi podvignila.
  7. Največ zanimanja za tako ustanovo bi moral imeti predstojnik odbora za finance, ker bi neglede na zgoraj omenjene pozitivne spremembe dobil – kot dodatno nagrado - več sredstev iz zvezne finančne izravnave.

Odvisi torej od odločnega nastopanja občinskih odbornikov in župana, da od vsega začetka zavrnejo vse poskuse hujskaštva proti priseljencem. Negativna mnenja se namreč edino le širijo iz političnih elit, ki skušajo izrabljati socialno najšibkejše za svoje prifiliranje. Občinski odborniki, ki stojiji v »sredini političnega zastopstva« v tesnem stiku z občani, imajo dolžnost, da objektivno vplivajo na občane, in jim tolmačijo vse pozitivne posledice centra za azilante za Borovlje.

Prepričani smo, da bodo občinski odborniki z odobravanjem sledili našemu predlogu

Z odličnim spoštovanjem / Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Franz Wutti, Mag. Roman Verdel

predlog v originalu kot pdf-dokument

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.