LoginBISTRICA V ROŽU / FEISTRITZ IM ROSENTAL


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Občina Bistrica v Rožu / Feistritz im Rosental

Zadeva: Dvojezične table

krajevni napis Hundsdorf/Podsinja vas: Stališče VS/WG Bistrica v Rožu

krajevni napis Hundsdorf/Podsinja vas: Stališče VS/WG Bistrica v Rožu

26.08.2011 - 11:04

Še pred kratkim je deželni glavar Dörfler obljubil, da bodo podpisani memorandum k zakonu o narodnih skupnostih stoodstotno izpolnili.
Vendar realnost izgleda drugače!

Po slavnostnih govorih 16. avgusta 2011, ko so veliko govorili o medsebojnem zaupanju, sožitju in zgodovinskih kompromisih, in po medsebojnem hvalisanju in podeljevanju odlikovanj se je prebivalstvo Podsinje vasi, ki je bilo polno zaupanja, soočalo z drugačno stvarnostjo.


Po mnenju deželnega glavarja Dörflerja in po na občino Bistrica v Rožu naslovljeni uredbi z dne 24. avgusta 2011, izdani en (!) dan pred postavitvijo dvojezičnega krajevnega napisa, naj Podsinja ne bi veljala več kot kraj v smislu koroškega zakona o cestnem prometu.

Pri političnih pogajanjih so sklenili 56 novih dvojezičnih krajevnih napisov v ustavnem rangu, med njimi tudi za Podsinjo vas.
Za včeraj, 25. avgusta 2011, ob 8.45 uri je bila načrtovana in organizirana slovesna postavitev dvojezičnega krajevnega napisa v Podsinji vasi. Toda presenečenje je bilo veliko, ko so dvojezični napis, ki ga je dostavila cestna uprava, spet odpeljali, to pa z utemeljitvijo, da po zakonu o cestnem prometu kraj Podsinja vas ne sme več biti naznanjen s krajevno tablo ob zvezni cesti. Pri tem se sklicujeta gospod deželni glavar in gospa županja občine Bistrice v Rožu na izvedeniško mnenje oddelka 7 koroške deželne vlade z dne 24. 8. 2011.
Začudenje prebivalcev Podsinje vasi je več ko upravičeno. Desetletja je bila v skladu z zakonom o cestnem prometu zaznamovana vožnja skozi kraj Podsinja vas s krajevno tablo ob zvezni cesti. Prav tako je tudi cestna uprava že dostavila dvojezično krajevno tablo, kakor je bila določena z zakonom, katere postavitev pa so preprečili, s tem da se sklicujejo na en dan staro izvedeniško mnenje. Desetletja je imela enojezična krajevna tabla svojo veljavnost, ko pa bi morali postaviti z ustavnim zakonom sklenjeno dvojezično krajevno tablo, pa se pokaže realnost v drugačni luči. Tako postopanje nas spominja na čase, ko so prestavljali dvojezične krajevne napise.

Ponovno poudarjamo, da je dvojezični krajevni napis za Podsinjo vas zakonsko določen. Zato pričakujemo od politikov in pristojnih uradov, da izpolnijo zakone, deželnega glavarja Dörflerja pa še posebej spomnimo na njegovo izjavo, da je »mož beseda«.

VS/WG Bistrica v Rožu/Feistritz im Rosental
0650 / 3505965 ali 0664 / 73697999

KOMENTARJI

Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.