LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Poglobitev gospodarskega sodelovanja med Koroško in Slovenijo

Predstavniki EL informirali goste iz Ormoža o problemih obmejnih občin

Predstavniki EL informirali goste iz Ormoža o problemih obmejnih občin

30.03.2011 - 12:28

Na pobudo Slovenske gospodarske zveze (SGZ) je delegacija Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož, občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter Razvojne agencije Ormož obiskala SGZ in Zvezo Bank. Povabljeni so bili tudi predsednik EL in član predstojništva Koroške občinske zveze Vladimir Smrtnik, podpredsednik EL in selski podžupan Nanti Olip ter župan občine Železna Kapla Franc Jožef Smrtnik.

Predstavniki EL so informirali goste iz Slovenije, da se soočajo obmejne občine na Južnem Koroškem predvsem s problemom odseljevanja, kar je posledica gospodarske šibkosti južnokoroške regije. Kapelški župan Franc Jožef Smrtnik je mdr. omenil, da je zaprtje tovarne Obir na Rebrci, ki je zaposlovala okoli 220 ljudi, izredno negativno vplivalo na razvoj kapelške občine. Pozitivno perspektivo za turizem pa vidi župan Smrtnik v kapelškem zdravilišču in izrazil upanje, da bi uspelo še razširati to podjetje.

Predsednik EL Vladimir Smrtnik je poudaril, da v predstojništvu Koroške občinske zveze redno tematizira problematiko odseljevanja iz obmejnih občin in ga pri tem podpirajo tudi njegovi ostali predstojniški kolegi. Prav tako je predsednik EL tematiziral v pogovoru s slovensko delegacijo vprašanje nevarnosti jedrske energije in poudaril pomen alternativnih energetskih virov. Omenil je še velik pomen povezovanja preko meje. Tu še posebej na področju prometne infrastrukture in gospodarstva.

Selski podžupan Nanti Olip je informiral goste o načrtnem odkupovanju cele doline v selski občini po nadpovprečni ceni. Posledica tega je, tako Olip, da se preprečuje krepitev domačih kmetij in se tako še dodatno pospešuje odseljevanje.

Srečanje slovenske delegacije pod vodstvom predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ormož Ivana Babiča s predstavniki SGZ in Zveze Bank je bilo povratni obisk; novembra lani so bili predstavniki SGZ, Koroške gospodarske zbornice in Zadruge-Market na dvodnevnem obisku v Ormožu. Po besedah Ivana Babiča so ta srečanja izraz »uresničevanja namere o poglobljenem gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo«. Kot primer dobre prakse pa so si gostje iz Slovenije ogledali tudi podjetje Urbas na Ledu pri Rudi.

Na sliki z leve:
predsednik SGZ Benjamin Wakounig, predsednik EL Vladimir Smrtnik, župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko, župan občine Ormož Alojz Sok, generalna konzulka R Slovenije Dragica Urtelj, predsednik Zveza-Bank Feliks Wieser, župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, župan občine Železna Kapla-Bela Franc Jožef Smrtnik