LoginMY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

Seja predsedstva EL, 25. januarja 2011

Predsedstvo EL o delov. programu za 2011 in srečanju polit. organizacij z drž. sekr. Ostermayerjem

26.01.2011 - 12:06

Predsedstvo Enotne liste (EL) je na včerajšnji seji (25. januar 2011) razpravljalo o aktualnih narodnopolitičnih vprašanjih, prav tako pa tudi o delovnem programu EL in PUAK za leto 2011. Tako načrtuje EL programske prireditve mdr. na temi „Kulturno-etnično bogastvo Južne Koroške in njegova dodana ekonomska vrednost“ ter „Odseljevanje in zagotovitev socio-ekonomskih okvirnih pogojev“.

Prav tako bo Politična upravna akademija (PUAK) izvedla skupno s SNI „Urban Jarnik“ simpozij ob 100-letnici rojstva „očeta“ samostojnega političnega gibanja slovenske narodne skupnosti Mirka Kumra-Črčeja. Simpozij se bo posvetil predvsem vprašanju, kakšne možnosti in perspektive ima EL za prihodnost.

Osrednji točki delovnega programa za leto 2011 sta kmečkozborske volitve in občni zbor EL, ki bo predvidoma meseca septembra. Občni zbor bo v znamenju pogramske zasnove EL, na sporedu pa bodo tudi volitve novega vodstva EL. Hkrati bo EL na občni zbor povabila kot slavnostnega govornika predsednika danske stranke v Nemčiji „Südschleswigscher Wählerverband“ (SSW) Flemminga Mayerja, ki velja kot sestrska stranka EL. Predsednik SSW bo delegatom podrobneje predstavil uspešno programsko in organizacijsko usmeritev svoje stranke.

Glede srečanja državnega sekretarja Josefa Ostermayerja s slovenskimi političnimi organizacijami NSKS, ZSO in SKS 3. februarja na Koroškem je predsedstvo EL sklenilo, da EL ne bo sklicala širšega posveta, ki je bil prvotno predviden za nedeljo, 30. januarja, v Dobrli vasi. Poziva pa predsednike političnih organizacij, da se skupno pripravijo na pogovor z državnim sekretarjem Ostermayerjem in tako podkrepijo, da zastopajo v smislu dogovorov, sprejetih na informacijskem sestanku 12. decembra 2010 pri Cingelcu na Trati, ter skupne tiskovne izjave z dne 14. januarja 2011 enotno in usklajeno interese narodne skupnosti. Prav tako pozdravlja Enotna lista obljubo predsednika ZSO Marjana Sturma, ki jo je izrekel v pogovoru s predsednikom EL Vladimirjem Smrtnikom, da bo takoj po srečanju 3. februarja sklical širši informacijski sestanek, na katerem naj bi informirali vse odbornike vseh političnih organizacij in Enotne liste predvsem tudi o pogovoru z državnim sekretarjem Ostermayerjem.